Tag-Heuer

แท็ค ฮอยเออร์ นาฬิกากษัตรย์ นาฬิกาของผู้นำชั้นสูงของประเทศสวิสเซอรแลนด์ มีความเป็นมากว่า 150 ปี การประดิษฐ์ที่มีความเชี่ยญชาญแม่นยำ ลักษณะภายนอกที่งดงาม โดนขนานนามว่า เป็นนาฬิกาที่น่าหลงใหลของสวิสเซอรแลนด์นับตั่งแต่ปีค.ศ.1860 มาเลยปีเดียว