Swatch

สวอตช์ เป็นนาฬิกาที่มีคุณภาพสูงมาแต่ไหนแต่ไร ตนทุนต่ำ มีความทันสมัย ทำให้ลูกค้าสามารถรู้สึกถึงนาฬิกาเรือนนี้เป็นของตน ความหมายลึกๆของสวอตช์นั้นหมายถึง ของที่ระลึกที่ทรงคุณค่า ความทรงจำทางประวัติศาสตร์ ถึงขนาดถือได้ว่าเป็นการส่งต่อความรัก สวอตช์เป็นตำนานของแบรนด์ชั้นนำของโลก กลายเป็นเครื่องหมายที่อยู่ในใจผู้บริโภค และในขณะเดียวกันยังทำให้อุตสาหกรรมนาฬิกาของสวิสเซอรแลนด์รุ่งโรชน์อย่างไม่หยุดหยั่ง