Oris

โอริส กำเนิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1904 เป็นนาฬิกาที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อเหล่าทหารบินและนักบินอเมริกันในสงครามโลกครั้งที่สอง โอริสเป็นผู้นำกลไกเริ่มแรก ความเป็นมาของโอริสนั้นมาจาก Hö:Istein ประเทศสวิสเซอรแลนด์ มุ่งเน้นในเรื่องของกลไลนาฬิกา ไม่มีแบตเตอรี่ ใช้ Oris เป็นเครื่องหมายในการจดทะเบียนทางการค้า แผ่นโรเตอร์สีแดงอัตโนมัตที่เป็นลัญญลักษณ์ของความแม่นยำของกลไก แนวคิดในการออกแบบของนาฬิกาโอริสนั้นได้มาจากการดูฟังชั้นหลายๆอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น สไตล์การแข่งรถ การดำน้ำ การบิน วัฒนธรรม เป็นต้น อีกทั้งได้พัฒนาและยกระดับโดยการร่วมมือกับนักกีฬา นักบิน หรือแม้กระทั้งดาราฮอลลีวูด เพราะผู้คนเหล่าต่างเป็นผู้สนับสนุนและสามารถยกระดับของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี