Mont-Blanc

มัวริซลาครัว เป็นผู้ผลิตปากกานาฬิกาและอะไหล่สไตล์บูติกแห่งหนึ่งอยู่ในเครือบริษัท ริชมงท์ประเทศเยอรมัน ใช้สัญญาลักษณ์ดาวหาฉากเป็นโลโก้ประจำตัว เป็นการรวมเอาความคลาสสิกและความล้ำสมัยเข้าด้วยกัน เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรา วิวัฒนาการของวัฒนธรรมเอาเก่าแก่กลับกลายเป็นศูนย์กลางของศิลปะ ดังปรัญญาของมัวริชลาครัวที่กล่าวไว้ว่า ก้าวไปบนฝีเท้าที่อบอุ่น เพลิดเพลินกับการใช้ชีวิต ในผลิตภัณต์ของมัวริชลาครัว เราจะเห็นถึงจิตวิญญาณในการใช้เวลาของมนุษย์ มองเห็นถึงวัฒนธรรมที่สิบทอดกันมาเป็นร้อยๆปี