Longines

ลอนจิ้นส์กำเนิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.ค1832 ในเมือง Saint-Imier ประเทศสวิสเซอรแลนด์ เป็นนาฬิกาที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินตัวของมันเอง ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามภายในตัวเองนาฬิกาเองด้วย