Hamilton

แฮมมิลตันเป็นนาฬิกาที่เป็นการรวมเอาความเป็นอเมริกันและความแม่งยำที่ไม่มีที่เปรียบเข้าด้วยกันอีกทั้งเทคนิคกลไกของนาฬิกาที่มีความล้ำหน้าของสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นเพราะการแผ่กระจายอารยธรรมอย่างกว้างและแน่หนาของฮอลลีวูด